Denktank

Zoals afgesproken op onze bijeenkomsten met de OE-gebruikers en de Westerveldse politiek

is er een Denktank geïnstalleerd. 

De opdracht is een visie op het dorpshuis te ontwikkelen met als kernpunten:

- wat willen we zijn en voor wie

wat willen we doen

- waar willen we zijn

De groep werkt onder de naam DOEL - Denktank Over Entinghe Lange termijn 

en is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van het dorp Dwingeloo.

Met de afronding van de grote Optrommelactie en de herstart van Over Entinghe 2.0

is hun taak eigenlijk volbracht.

De werkgroep is nu in ruste, maar kan bij belangrijke kwesties weer geraadpleegd worden. 

De leden zijn: 

Over Entinghe

Leo Kochen

        

Janny Dekker

Dwingels Eigen

Mannus Kelder

 

Ondernemend Dwingeloo

Annet Varekamp

Dwingelers

Peter Saathof

 

Michiel Masselink

 

Trijnie Huisman

 

Janneke Schieving

 

Rienk Jonkers

Dorpsbelangen

Jan Bloemerts

SOD

Egbert Muggen

SDA

Bram Bloemerts

Welzijn Mensenwerk

Werner Hoff

Gemeente Westerveld

 

Gijs van der Meijden

 

 

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.