bestuur  

Dorpshuis Over Entinghe heeft een eigen bestuur van zes personen.

Zij doen dit werk vrijwillig en op persoonlijke titel vanuit hun betrokkenheid bij Dwingeloo en zijn inwoners.

Dat beperkt zich niet tot algemene beleidszaken, maar omvat ook praktische zaken als onderhoud, programma en promotie.

Zo nodig springen zij ook bij, overal waar extra mankracht gewenst is.

Onlangs is Leo Kochen tot het bestuur toegetreden. Daarmee is wat geschoven met de functieverdeling.  

Het huidige bestuur is nu als volgt samengesteld:

voorzitter:                 Leo Kochen

secretaris:                Diet Prinsen

penningmeester:     vacant

lid (onderhoud):       Nico Schonewille

lid:                             Jantina Fledderus

lid:                             Jannie Dekker

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.