bestuur  

Dorpshuis Over Entinghe heeft een eigen bestuur van zes personen.

Zij doen dit werk vrijwillig en op persoonlijke titel vanuit hun betrokkenheid bij Dwingeloo en zijn inwoners.

Dat beperkt zich niet tot algemene beleidszaken, maar omvat ook praktische zaken als onderhoud, programma en promotie.

Zo nodig springen zij ook bij, overal waar extra mankracht gewenst is.

Onlangs is Leo Kochen tot het bestuur toegetreden. Daarmee is wat geschoven met de functieverdeling.  

Het huidige bestuur is nu als volgt samengesteld:

voorzitter:                 Leo Kochen                tel. 06-11276166

secretaris:                Diet Prinsen                tel. 0521-598332

penningmeester:     vacant

lid (onderhoud):       Nico Schonewille      tel. 0521-592090

lid:                             Jantina Fledderus     tel. 06-51831843

lid:                             Jannie Dekker           tel. 06-53717596

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.