Het Dorpshuis OverEntinghe is voortgekomen uit het vroegere 

sociaal cultureel werk van de voormalige gemeente Dwingeloo.

In 2013 heeft de gemeente Westerveld deze taken afgestoten

en is het gebouw overgedragen aan een stichtingsbestuur.

Sindsdien is OverEntinghe een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk.

 

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

voorzitter:                 Diet Prinsen

secretaris:                Nico Schonewille

penningmeester:     Jantines Vredeveld

lid:                             Jantina Fledderus

lid:                             Jannie Dekker

 

Uw gastvrouwen zijn:                                                                                                                          

Bea Boer-van der Laan

Wilna de Kruijf-Berends

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.