Corona heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven, dus ook voor Over Entinghe.

 Onze gastvrouw heeft hard gewerkt om een veilig gebruik van Over Entinghe mogelijk te maken. 

Er hangen overal posters met gedragsregels. 

Met het oog op de aangescherpte veiligheidsregels hebben we ook een uitgebreid protocol opgesteld.

Wij raden iedereen aan dit goed te lezen.


Coronaprotocol Over Entinghe update

 Vanaf 19 mei zijn de coronamaatregelen iets versoepeld.

Bijeenkomsten en vergaderingen zijn nog altijd niet toegestaan.

Maar voor kunst en cultuur is weer wat ruimte gemaakt. 
Dat betekent voor ons dat de muzieklessen en -repetities van o.a. Scala weer kunnen starten. 

De flex-werkplekken hadden al ontheffing en kunnen gewoon doorwerken. 

De horecafaciliteiten blijven gesloten.  


 

Voor wie Over Entinghe binnenkomt,

gelden nog steeds de algemene RIVM-regels uit het coronaprotocol.


 Coronaprotocol Over Entinghe 

   Dit protocol is geldig vanaf 1 december 2020.

  De algemene regels van het RIVM zijn primair van kracht

  en worden in dit protocol vertaald en aangevuld met specifieke maatregelen. 

 

 De algemene maatregelen moeten altijd in acht worden genomen:

 • Was vaker je handen

 • Nies in je elleboog

 • Gebruik papieren zakdoekjes

 • Schud geen handen

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar, tenzij je uit een huishouden komt (voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet)

 • Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis

 • Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven

  De algemene regels Over Entinghe

 • Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag

 • Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden

   en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag

 • Besturen van verenigingen en huurders bevestigen dat zij op de hoogte zijn van dit protocol

 • De algemene huisregels van Over Entinghe blijven van kracht

 Gezondheidscheck

 • Vooraf worden bezoekers gevraagd of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont,

    wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan

 • Bezoekers worden geregistreerd

 • Besturen van verenigingen en huurders zijn verantwoordelijk voor:

         - de check

         - de bewaartermijn van de registratie (4 weken) 

         - informatievoorziening in geval besmetting conform GGD-richtlijnen

 Draag een mondkapje

 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen,

    wanneer je loopt of staat. Het mondkapje kan af wanneer je hebt plaatsgenomen op je stoel

 Horecavoorzieningen

 • De horecavoorzieningen, ook voor koffie en thee, zijn tot nader orde gesloten 

 Hygiëne

 • Bij binnenkomst handen wassen en / of desinfecteren

 • Maak indien nodig je zitplaats schoon met oppervlakte spray en desinfecteer je handen met handgel

 Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die je gebruikt

 Looproutes en toiletten

 • Looproutes gangen: Houdt rechts en geef elkaar 1,5 meter ruimte

   (in verband met afmetingen van het gebouw zijn er geen looproutes)

 • Looproutes trappenhuis: Houd rechts en geeft elkaar 1,5 meter ruimte, waarbij dalend verkeer voorrang heeft

 • Volg de voorschriften bij toiletbezoek en was je handen na afloop

 • Toiletbezoek: één persoon per toiletgroep

   Gebruikers van gebouw en zalen

 • Opening: uiterlijk om 01:00 uur sluit het dorpshuis

 • Gebruikers reserveren vooraf een ruimte

 • Ventilatie:

         - De afzuiging van de zalen staat altijd aan: De Brink (stand 3) en Batinghe (stand 2)

         - Eén venster en zo nodig meer en de deur staan open

 • De stoelen staan minimaal 1,5 meter uit elkaar

 • Zangkoren hanteren minimaal de laatste richtlijnen voor de koorsector opgesteld door Koornetwerk Nederland

 • Biljarters hanteren minimaal de richtlijnen zoals opgehangen in de zaal

 • Het aantal personen per zaal is gemaximaliseerd (met als basis de 1,5 m regel):

         - De Brink: 30

         - Batinghe: 19

         - De Bamme: 9 (exclusief kleine gedeelte: 2 personen))

         - Biljartzaal: 8

 

  Jannie Dekker (gastvrouw Over Entinghe)

   Leo Kochen (voorzitter / Corona coördinator bestuur Over Entinghe)

 

 

 

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.