Coronaprotocol Over Entinghe 

 

De op de website van de Rijksoverheid vermelde maatregelen zijn in dit protocol

weergegeven voor de situatie in Over Entinghe.

Er zijn voorlopig geen veranderingen te verwachten.

Dit protocol gaat in op 13 november 2021 en is geldig tot in ieder geval 4 december.

 

 

  De algemene RIVM-regels blijven van kracht:

 • laat u testen bij hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts

 • blijf thuis na een positieve test

 • houdt een veilige 1,5 meter afstand van anderen 

 • geeft andere mensen geen hand    

 • was vaak en goed uw handen  

 • hoest en nies in uw elleboog 

 • zorg voor voldoende frisse lucht 

 

   De specifieke Coronamaatregelen in Over Entinghe:  

  ·   openingstijden: van 8.00 uur tot 18.00 uur

    dit betekent dat de activiteiten na 18.00 vervallen

   ·  Coronatoegangsbewijs (CTB): is voor alle activiteiten verplicht, 

    bezoekers van 14 jaar en ouder dienen een CTB te hebben, dit wordt in combinatie met de identiteitskaart gecontroleerd

   ·  zitplaats: een vaste zitplaats is verplicht    

          ·  sport: sport en beweging, zoals Tai Chi, ouderengym en volksdans zijn toegestaan,

          tijdens de uitvoering daarvan is geen zitplaats vereist

        ·  mondkapjes: zijn door de invoering van het CTB niet meer verplicht

 

       Controle Coronatoegangsbewijs

  ·  Het beheer van Over Entinghe is verantwoordelijk voor de controle van het CTB,

    wij vragen de besturen van verenigingen en huurders ons bij de uitvoering hiervan te ondersteunen.

  ·  De besturen van verenigingen en de huurders worden verzocht hun leden c.q. gasten op de hoogte

    te stellen van dit protocol en de verplichte naleving hiervan. 

  ·  De beheerders van Over Entinghe mogen gasten, die zich niet aan bovenstaande specifieke Coronamaatregelen

   houden, verzoeken het gebouw te verlaten.

                          

         Deze maatregelen zijn geldig tot 4 december of zo veel langer als nodig geacht wordt.

         Met een enkele gebruiker zijn nadere afspraken gemaakt.

Een Coronatoegangsbewijs (CTB)  is een:

o   Vaccinatiebewijs (14 dagen na volledige vaccinatie)

o   Herstelbewijs (minder dan 6 maanden geleden hersteld)

o   Testbewijs (negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor aanvang)

Controle kan met de QR-code van de CoronaCheck-app of op papier

 

   Jannie Dekker (gastvrouw  / corona-coördinator Over Entinghe) 

 

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.